Affectief Bewuste Benadering
op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking

De Regenton-VB+

 

download nu

De Regenton-VB+ is een visueel hulpmiddel (in de vorm van een regenton) om erachter te komen waar de risico’s liggen op overvraging en onderstimulering bij mensen met een beperkte begaafdheid. Dit gebeurt door eenvoudig verschillende (test)gegevens in een schema in te vullen. Het schema, De Regenton-VB+ bestaat uit 6 verschillende aspecten; het Totaal IQ, Verbaal IQ (Verbaal Begrip Index), Performaal IQ (Perceptueel Begrip Index), het emotionele ontwikkelingsniveau, de sociale redzaamheid en kalenderleeftijd. Al deze aspecten kunnen worden ingevuld in deze tweedimensionale regenton, waar het Totaal IQ het water in de ton symboliseert (het gemiddelde niveau van functioneren). Het Totaal IQ is het uitgangpunt. Door in te vullen waar het niveau van de cliënt ligt, krijg je snel inzicht in waar de cliënt in uitblinkt of juist laag in scoort. De Regenton-VB+ is ontwikkeld voor volwassenen met een beperkte begaafdheid. 
                                      
Overvraging en moeilijk begrijpbaar gedrag

Overvraging kan leiden tot spanning en moeilijk begrijpbaar gedrag. Voortdurende overvraging kan leiden tot te veel spanning; veel mensen met een verstandelijke beperking hebben hier mee te maken. Wanneer de situatie van langdurige spanning aanhoudt, kan dit in voorkomende gevallen zelfs resulteren in een psychose.

Mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid worden relatief vaak overvraagd. De ontwikkeling bij deze doelgroep verloopt langzamer en moeizamer doordat zij een ontwikkelingsachterstand hebben en doordat mensen met wie zij in aanraking komen vaak moeite hebben om hen op het juiste niveau te schatten. Bovendien loopt de ontwikkeling op de verschillende levensgebieden vaak niet gelijk, waardoor het extra lastig is voor anderen om in te schatten waar iemand goed in is of moeite mee heeft. Vooral mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben vaak met overvraging te maken. De reden hiervoor is dat de beperking bij hen meestal niet aan het uiterlijk van de persoon is op te maken. Hierdoor hebben zij meer dan anderen geleerd om de beperking te verbloemen. De Regenton-VB+ brengt de beperking in beeld door de verschillen in het functioneren visueel te maken.

Invulblad en boek

Het invulblad van 'De Regenton-VB+' is hier gratis digitaal verkrijgbaar. Het invulblad omvat 4 pagina's met het (invul-) schema van De Regenton-VB+ en een beknopte gebruiksaanwijzing. Er kan een beknopt advies voor de interpretatie worden gedownload. Het invulblad is ontwikkeld voor persoonlijk begeleiders/casemanagers en orthopedagogen/psychologen en geeft door middel van het simpelweg invullen van een aantal gegevens (de domeinen) over IQ, sociale redzaamheid, emotionele ontwikkeling en kalenderleeftijd, een goede indruk van de verschillen binnen het functioneren van de persoon. Voorwaarde voor het goed kunnen invullen van de Regenton is de beschikbaarheid van enkele gegevens over de intelligentie en daarnaast over het niveau van sociale redzaamheid. Gegevens uit de SRZ-P, SRZ(i) of de Vineland-Z en uit alle gangbare IQ-testen kunnen in het schema worden ingevuld.