Affectief Bewuste Benadering
op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking

Over de methode

Bij de Affectief Bewuste Benadering staat de begeleidingsrelatie centraal; het contact tussen begeleider en cliënt.  Binnen deze begeleidingsrelatie is het belangrijk dat de begeleider bewust omgaat met de eigen emoties en de emoties van de cliënt en zich bewust is van het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt.  Bewust en onbewust geven de cliënt en de begeleider elkaar namelijk emotionele signalen.  Het is bekend dat mensen deze signalen interpreteren vanuit hun eigen cognitie en stemming.  Zo ook begeleiders.  Door je zoveel mogelijk bewust te zijn van die cognitie, stemming en af te stemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau, kan de kwaliteit van de bejegening geoptimaliseerd worden. Daarbij hoort overigens ook kennis van de gehechtheidsgeschiedenis van de cliënt

Voorwaarden voor de Affectief Bewuste Benadering zijn contact, dagstructuur en het hebben van een doel.  Anders gezegd: we moeten eerst wederzijds vertrouwen opbouwen, structuur aanbrengen en een gezamenlijk doel opstellen om een cliënt goed te kunnen begeleiden. 

De begeleidingsrelatie is een systeem op zich en is onderhevig aan systeeminvloeden (s).  Door je bewust te zijn van dit systeem en de factoren die hierop van invloed zijn, zoals de werksfeer van de begeleider en het netwerk van de cliënt, valt hier winst uit te halen.   

>pdf 'ABB in het kort'              

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bij ABB draait het om contact tussen client (C) en begeleider (B)

Voorwaarden voor ABB

Om dit alles mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er contact is tussen de begeleider en de cliënt. Dit contact moet vaak genoeg plaatsvinden en de kwaliteit van dit contact moet goed zijn. Hierbij speelt gehechtheid een rol. Een hulpmiddel hierbij is het feedbackgesprek. 

Met de Affectief Bewuste Benadering bieden we structuur in de bejegening. Het zou zinloos zijn om dit te doen wanneer een goede dagstructuur ontbreekt. Wanneer er onvoldoende structuur aanwezig is in het dagelijkse leven, zal een gevoel van onduidelijkheid, onveiligheid of chaos overheersen. Een goede dagstructuur is dan ook een voorwaarde voor succes.

Ook het hebben van een gezamenlijk doel voor de cliënt en de begeleider is een voorwaarde voor een succesvolle Affectief Bewuste Benadering. En bovendien het creëren van perspectief door het maken van een Toekomstplan.
Het tegemoet komen aan deze voorwaarden is een onderdeel van de werkwijze van de Affectief Bewuste Benadering.
  

De pijlers van de Affectief Bewuste Benadering

systeembenadering
- de begeleidingsrelatie kent een constante wisselwerking
- emotioneel geladen boodschappen maken hier deel van uit
- het systeem is zo sterk als de zwakste schakel
- het netwerk van de cliënt is ook een systeem

Emotionele Expressie 
 - verstandelijke beperking vraagt om een specifieke benadering
- kennis over het hanteren van emotie vergroot het effect van de begeleiding
- professioneel handelen vraagt om bewustwording 

>pdf Emotionele Expressie herkennen bij jezelf
 
Relationele vaardigheden

- de begeleidingsrelatie bepaalt de kwaliteit van de hulpverlening  

De meeste mensen met een verstandelijke beperking hebben te maken met een achterstand op sociaal-emotioneel vlak. De sociale en emotionele ontwikkeling houden sterk verband met elkaar. Zo sterk zelfs dat we deze niet los van elkaar kunnen bespreken. Terwijl cognitieve ontwikkeling vooral over ‘kunnen’ en weten gaat, gaat de emotionele ontwikkeling vooral over stemming en basisemoties. De sociale ontwikkeling gaat over het ‘aankunnen’; het kunnen toepassen van adequate gedragspatronen in allerlei situaties.  

 

Aandacht voor implementatie

Wanneer we een nieuwe manier van werken willen invoeren, is het goed om na te denken over de manier waarop we de methodiek willen invoeren en borgen. Vaak begint het invoeren van een nieuwe methodiek met veel enthousiasme, om vervolgens in te zakken wanneer de ‘methodiekdrager’ uit beeld verdwijnt. Om dit te voorkomen is een planmatige aanpak van groot belang.

 

Meer informatie? Neem contact op met ons via abbmethode@gmail.com