Affectief Bewuste Benadering
visie op het begeleiden van mensen met een langdurige zorgvraag
Voorwaarden voor ABB
De 3 pijlers
Aandacht voor implementatie
ABB Toolkit
De Experimentele EE-zelftest
De Regenton-VB+
Doelgroepen
Ervaringen
Ga naar de webshop
Site overzicht
Affectief Bewuste Benadering

Volg een training Affectief Bewuste Benadering met je team!
Tijd voor een nieuwe manier van werken!
De Affectief Bewuste Benadering is een methode die is ontwikkeld door Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. Deze relatief nieuwe methode is ontstaan in samenwerking tussen een groot aantal professionals uit het werkveld. Een groot team van orthopedagogen, psychologen en social workers werkt bovendien constant aan
doorontwikkeling van de methode en de bijbehorende tools.

Bij de ABB draait het om de begeleidingsrelatie. Onderzoek naar algemene therapiefactoren en cliënttevredenheid wijst uit dat kwaliteitsbeleving van de cliënt voor het grootste deel bepaald wordt door deze relatie. Maar er is meer: de ABB creëert voorwaarden voor een goede begeleiding en biedt naast een visie ook de tools om deze in praktijk te brengen.

De methode is bij uitstek geschikt om in te zetten bij de begeleiding van met mensen met een verstandelijke beperking, in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de jeugdzorg. Ook in de begeleiding van mensen met epilepsie en een autismespectrumstoornis (ASS) biedt de ABB uitkomst. Op deze site vind je informatie over de methode, de bijbehorende tools en over ons trainingsaanbod.
 >
bekijk ABB op methodieken.nl

klik voor meer informatie over de werkboeken klik voor meer informatie over de ABB training Ga direct naar de webshop voor de ABB boeken en werkboeken  
Bij de Affectief Bewuste Benadering staat de begeleidingsrelatie centraal; het contact tussen de begeleider (B) en de cliënt (C).  Binnen deze begeleidingsrelatie is het belangrijk dat de begeleider bewust omgaat met de eigen emoties en de emoties van de cliënt en zich bewust is van het (sociaal) emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt.  Bewust en onbewust geven de cliënt en de begeleider elkaar namelijk emotionele signalen.  Het is bekend dat mensen deze signalen interpreteren vanuit hun eigen cognitie en stemming.  Zo ook begeleiders.  Door je zoveel mogelijk bewust te zijn van die cognitie, stemming en af te stemmen op het
emotionele ontwikkelingsniveau, kan de kwaliteit van de bejegening geoptimaliseerd worden. Daarbij hoort overigens ook kennis van de gehechtheidsgeschiedenis van de cliënt

Voorwaarden voor de Affectief Bewuste Benadering zijn contact, dagstructuur en het hebben van een doel.  Anders gezegd: we moeten eerst wederzijds vertrouwen opbouwen, structuur aanbrengen en een gezamenlijk doel opstellen om een cliënt goed te kunnen begeleiden.

De begeleidingsrelatie is een systeem op zich en is onderhevig aan systeeminvloeden (s).  Door je bewust te zijn van dit systeem en de factoren die hierop van invloed zijn, zoals de werksfeer van de begeleider en het netwerk van de cliënt, valt hier winst uit te halen. 
    
Aan de slag met de werkboeken en andere tools!


>
Lees het interview in Klik

  
English version Affective Awareness Approach <English Informationen über Affective Awareness Approach <Deutsch


Information on the Affective Awareness Approach
Informationen Über die Affective Awareness ApproachDe Affectief Bewuste Benadering maakt onderdeel uit van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking          

© 2010-2014 Expertisecentrum Verstandelijke Beperking Affectief Bewuste BenaderingAchtergrondWerkboekenTrainingScholing en nascholingGratis downloadsLinksContact